ΜΠΙΛΛΗΣ FARM ΙΚΕ

ΑΦΜ: 802021910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:168308540000

Η εταιρεία "ΜΠΙΛΛΗΣ FARM Ι.Κ.Ε." συστάθηκε το 2023.

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Νέο Περιβόλι Λάρισας.    

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.

 

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ.