ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 801908640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:165588340000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ Ι.Κ.Ε." συστάθηκε το 2022.

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Αγροκήπιο Λάρισας.   

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.

 

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΚΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΩΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΑΝΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΔΑΝΑΗΣ

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

ΚΥΨΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download