ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 801907457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:165567240000

Η εταιρεία "(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.Κ.Ε." συστάθηκε το 2022.

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Πλατύκαμπο Λάρισας.   

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.

 

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΕΝΗΣ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΔΑΛΟΥ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Εκκαθαριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download