ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΥΣΙΑ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 801900192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:165435240000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΥΣΙΑ Ι.Κ.Ε." συστάθηκε το 2022.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΖΑΧΑΡΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ

Φάρσαλα

Κεφαλαιακές εισφορές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΓΑΘΗΣ

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων

Κεφαλαιακές εισφορές

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ

Φάρσαλα

Κεφαλαιακές εισφορές

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων

Κεφαλαιακές εισφορές

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων

Κεφαλαιακές εισφορές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ

Φάρσαλα

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.