ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 801890981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:165266240000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Κ.Ε." συστάθηκε το 2022.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Καλό Νερό Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 150583519

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, με Α.Φ.Μ. 174182430

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, με Α.Φ.Μ. 131152333

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, με Α.Φ.Μ. 139594627,

ΑΠΑΡΤΗ, ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΙΟΥΛΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 122000930,

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 052657763

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, με Α.Φ.Μ. 139584880

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Βασίλειος Αγγελουσόπουλος του Σοφοκλή και της Δέσποινας.