ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 801886851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:165198040000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ Ι.Κ.Ε." συστάθηκε το 2022.

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 7.000€ (εφτά χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

 

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αντώνιος Σαμαράς του Γεώργιου και της Κερασούλας

Πλατύκαμπος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Γεώργιος Σαμαράς του Αντώνιου και της Καλής

Πλατύκαμπος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Καλή Μπουγανοσοπούλου του Αθανάσιου και της Μελιάς

Λάρισα

Κεφαλαιακές εισφορές

Αντώνιος Φάσφαλης του Ιωάννη και της Ευφροσύνης

Πλατύκαμπος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Επαμεινώνδας-Φωκάς Σαμαράς του Βασίλειου και της Χρυσούλας

Λάρισα

Κεφαλαιακές εισφορές

Χρυσούλα Σαμαρά του Επαμεινώνδα και της Γεωργίας

Λάρισα

Κεφαλαιακές εισφορές

Γεώργιος Σαμαράς του Βασίλειου και της Χρυσούλας

Πλατύκαμπος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Γεώργιος Σαμαράς του Βασίλειου και της Χρυσούλας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download