ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 801886814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:165197640000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Ι.Κ.Ε." συστάθηκε το 2022.

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Πουρνάρι Λάρισας.

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

 

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αχιλλεύς Μακρής του Χαράλαμπου και της Άννας

Πουρνάρι Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Ιωάννης Μακρής του Αχιλλέως και της Βασιλικής

Πουρνάρι Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Χαράλαμπος Γιαμούζης του Βασίλειου και της Ελένης

Καλλιθέα Ελασσόνας

Κεφαλαιακές εισφορές

Χρήστος Γιαμούζης του Βασίλειου και της Ελένης

Καλλιθέα Ελασσόνας

Κεφαλαιακές εισφορές

Χαράλαμπος Μακρής του Αχιλλέως και της Βασιλικής

Πουρνάρι Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Χαράλαμπος Μακρής του Αχιλλέως και της Βασιλικής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download