«ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

6ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΦΜ: 801442103 - Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 156924140000

Η εταιρεία "ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" συστάθηκε το 2020.

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο 6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων.

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

 

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN LINE ENERGY ΑΕ»

Ν.Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 255

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστές της εταιρείας έχουνε οριστεί : α) ο Ηρακλής Μποζατζίδης του Δημητρίου και της Ιωάννας και β) η Μαρία Μητσιολίδου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download