ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800955710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:145693840000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Α’ ΙΚΕ" συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ψυχικό Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ιωάννης Ζαχαριάς του Αποστόλου και της Ευτυχίας

Ψυχικό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Θεόδωρος Ζαχαριάς του Αποστόλου και της Ευτυχίας

Ψυχικό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Απόστολος Ζαχαριάς του Θεοδώρου και της Ιωάννας

Ψυχικό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Ιωάννα Βασιλειάδου του Μιλτιάδη και της Αγγελικής

Ψυχικό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Παρασκευή Μητσικούλη του Αποστόλου και της Μαρίας

Ψυχικό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Δροσίνη Κυρίτση του Νικολάου και της Βασιλικής

Ψυχικό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Ιωάννης Ζαχαριάς του Αποστόλου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download