ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800952615
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:145630240000

Η εταιρεία " ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ Α’ ΙΚΕ" συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Φαλάνη Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 147.000€ (εκατόν σαράντα εφτά χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στέργιος Καραΐσκος του Γεωργίου και της Στέλλας

Φαλάνη Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Φώτης Καραΐσκος του Γεωργίου και της Στέλλας

Φαλάνη Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Γεώργιος Καραΐσκος του Αστερίου και της Φωτεινής

Φαλάνη Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Στέλλα Μπλάνα του Αθανασίου και της Αθανασίας

Φαλάνη Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Γρηγόριος-Πέτρος Σούρλας του Νικολάου και της Μάρθας

Λάρισα

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Στέργιος Καραΐσκος του Γεωργίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download